2021-05-02

Obsahy jednotlivých zväzkov periodika SPHAERA

Odkazy na stiahnutie celých zväzkov SPHAERY v pdf formáte nájdete na úplnom spodku tejto stránky.

SPHAERA, zv. 2 (2021)
(str. 2) ... Obsah
(str. 2 – 3) ... (e): Úvodník 
(str. 3 – 8) ... Stanislav Šišulák: Má Slovensko chudobné dejiny astronómie? 
(str. 8 – 10) ... Adrián Takáč: Pätnásť rokov existencie Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho
(str. 10 – 17) ... Stanislav Šišulák: Sekcie o dejinách astronómie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV v minulosti 
(str. 18 – 25) ... Renáta Kolivošková: Filozofia interiérového stvárnenia budovy Hvezdárne a planetária v Prešove – ako sa to všetko začalo... 
(str. 25 – 28) ... Wayne Orchiston: Založenie časopisu Journal of Astronomical History and Heritage 
(str. 28 – 29) ... (e): Knižná edícia Pramene A 
(str. 30) ... (e): Zaujímavosti z dejín vied o vesmíre 
(str. 30) ... Tiráž

SPHAERA, zv. 1 (2020)
(str. 2) ... Obsah 
(str. 2 – 3) ... (e): Úvodník 
(str. 3 – 4) ... (e): O názve tohto periodika 
(str. 4 – 5) ... (e): Čo je história astronómie a čo je historická astronómia 
(str. 5 – 13) ... Stanislav Šišulák: Astronómia na Trnavskej univerzite v 17. a 18. storočí  
(str. 14 – 17) ... Stanislav Šišulák: V karanténe bol aj Isaac Newton 
(str. 17 – 21) ... (e): Dejiny astronómie v zahraničí 
(str. 21 – 22) ... (e): Zaujímavosti z dejín vied o vesmíre 
(str. 22 – 24) ... (e): Nové publikácie 
(str. 24) ... Tiráž