2021-12-21

Dejiny astronómie v časopise Kozmos (od roku 2010)

V tretej časti súpisu historicko-astronomických článkov z časopisu Kozmos budú uvedené všetky články vychádzajúce v ňom od roku 2010.

KRIŠTOFOVIČ, Jozef: Udelenie čestného názvu HaP Hlohovec. 2010/1, s. 40
MÉHES, Ottó: Ďalekohľad má 400 rokov. 2010/2, s. 33-35
DRUGA, Ladislav: Trnavská univerzita vo svetle dejín. 2010/6, s. 27-28
RYBANSKÝ, Milan: Astronomický sprievodca 1 – Ako zmapovali oblohu. 2011/1, s. 24-25
RYBANSKÝ, Milan: Astronomický sprievodca 3 – Ako zistili vzdialenosti hviezd. 2011/3, s. 16-17
ŠIŠULÁK, Stanislav: Hipparchos – starogrécky astronóm. 2011/3, s. 24-25
DRUGA, Ladislav – RYBANSKÝ, Milan: Neznámy Štefánikov list z vrcholu Mont Blancu. 2011/4, s. 24-25
RYBANSKÝ, Milan: Spektrum – informátor o vesmíre (1). 2011/5, s. 30-31
KÜRTI, Štefan – KOHOUTEK Luboš: Zberateľ planetárnych hmlovín. (rozhovor s L. Kohoutkom) 2011/6, s. 22-25
RYBANSKÝ, Milan: Spektrum – informátor o vesmíre (2). 2011/6, s. 26-27
BARTHA, Lajos – GRYGAR Jiří – BALÁZS, Lajos G. – PLŠKO, Eduard: Zahraniční astronómovia a historici o hvezdárni v Hurbanove a jej zakladateľovi. 2011/6, s. 28-31
DRUGA, Ladislav: Konkolyho korešpondencia v rokoch 1867 – 1918. 2011/6, s. 32-33
PŘIBYL, Tomáš: Mokrý Mars [dejiny výskumu vody na Marse]. 2012/1, s. 14-17
OČENÁŠ, Dano: Stručná história času Vartovky. 2012/1, s. 26-29
MIČÚCH, Marián: Zomrel Juraj Bardy. 2012/1, s. 39
PACNER, Karel: Zomrel Antonín Vítek. 2012/2, s. 35
KONKOLY THEGE, Mikuláš – DRUGA, Ladislav: Spomienka na zakladateľa hvezdárne v Hurbanove. 2012/2, s. 36-40
Solar: Zrodenie a znovuzrodenie hvezdárne v Senci. 2012/3, s. 34-35
DOBROVODSKÝ, Tomáš: Maximilián Hell a prechod Venuše pred slnečným diskom. 2012/3, s. 46
RYBANSKÝ, Milan: Mimogalaktické hmloviny – galaxie. 2012/5, s. 30-31
RAPAVÝ, Pavol: Za Mgr. Ivanom Molnárom. 2012/5, s. 41
GRYGAR, Jiří: 10 objevů x 25 let rozvoje astronomie. 2013/1, s. 22-24
RYBANSKÝ, Milan: O probléme n-telies v nebeskej mechanike. 2013/1, s. 30-31
GRYGAR, Jiří: 10 objevů x 25 let rozvoje astronomie. 2013/2, s. 20-24
RYBANSKÝ Milan: O Lagrangeových bodoch. 2013/2, s. 30-31
DRUGA, Ladislav: Stretli sa Konkoly, Loewy a Štefánik v Paríži? 2013/2, s. 34-36
GRYGAR, Jiří: 10 objevů x 25 let rozvoje astronomie. 2013/3, s. 20-24
KUČERA, Aleš: RNDr. Július Sýkora, DrSc. (18. 3. 1940 – 4. 4. 2013). 2013/3, s. 47
DRUGA, Ladislav: Stretli sa Konkoly, Loewy a Štefánik v Paríži? 2013/4, s. 30-31
POLIAK, Peter: Valentina Tereškovová – prvá kozmonautka. 2013/4, s. 40-41
KUČERA, Aleš: Za RNDr. Jozefom Žižňovským, CSc. (4. 10. 1946 – 15. 6. 2013). 2013/4, s. 41
DRUGA, Ladislav: Aj nad Parížom svietia hviezdy – Stretli sa Konkoly, Loewy a Štefánik v Paríži? 2013/5, s. 30-33
RYBANSKÝ, Milan: Ako to vlastne je s ohrevom koróny? 2013/5, s. 34-37
Záhady okolo kvazarov. 2013/6, s. 12-15
KOVÁČ, Milan: Slovenský objav dvetisíc rokov starého mayského observatória v Guatemale. 2013/6, s. 26-28
RAPAVÝ, Pavol: Zomrel Dr. Josip Kleczek. 2014/1, s. 27
SVOREŇ, Ján: Titiusov-Bodeho zákon – Príde vysvetlenie z exoplanét? 2014/1, s. 28-29
RYBANSKÝ, Milan: O cykle slnečnej aktivity. 2014/1, s. 30-31
SVOREŇ, Ján – TÓTH, Juraj: Meteorit Košice: Kronika úspešného hľadania meteoritu s rodokmeňom. 2014/1, s. 32-34
Melódia mikrokozmu. 2014/2, s. 12-15
RYBANSKÝ, Milan: Novinky o Tunguzskom meteorite. 2014/2, s. 30-31
Hráškové mozgy a utajené dimenzie. (M teória) 2014/3, s. 16-19
HRIC, Ladislav: Kde môžeme privítať letný slnovrat? [vývoj stavby Stonehenge] 2014/3, s. 36-37
VESELÝ, Jiří: Zdeněk Kopal: Můj život [o knihe]. 2014/4, s. 47
DRUGA, Ladislav: Dejiny observatória na Trnavskej univerzite 1756 – 1785 už aj v angličtine. 2014/4, s. 47
Astronomy: Existujú vôbec čierne diery? 2014/6, s. 8-11
BAHÝL, Vlado: Za Igorom Kapišinským. 2014/6, s. 46
HRIC, Ladislav: Zomrel Ivo Volf. 2014/6, s. 46
ŠIŠULÁK, Stanislav: Kto je autorom Breviára fyzikálnej astronómie vydaného v roku 1760 v Trnave? 2014/6, s. 47
BARTHA, Lajos: Stretnutie v Aquincume. O slnečných hodinách tentoraz trochu inak. 2015/1, s. 32-34
KOLIVOŠKOVÁ, Renáta: Výročie Hvezdárne a planetária v Prešove. 2015/1, s. 47
BRIMICH, Ladislav: In memoriam – Igor Túnyi. 2015/2, s. 40
ZNÁŠIK, Miroslav: Hellov astronomický denník. 2015/2, s. 41
Prázdne priestory: kľúč k pochopeniu záhad vesmíru [dejiny výskumu]. 2015/3, s. 25-28
ZIMNIKOVAL, Peter: Základné astronomické pomôcky [ich vývoj]. 2015/3, s. 32-34
SCHMÖGNER, Mathias: Pozorovanie supernovy v roku 1604 aj na Spiši. 2015/4, s. 13
ŠIŠULÁK, Stanislav: Ondrej Jaslinský – 300. výročie narodenia. 2015/4, s. 40-41
Eso Press Release: Objavili stratenú novu. 2015/5, s. 10-11
RYBANSKÝ, Milan: Matematika – jazyk nášho dialógu s vesmírom. 2015/5, s. 23-24
CHMELÍK, Miroslav – PRIBULLOVÁ, Anna: Kam by Ikaros nedoletel [z histórie aerológie]. 2015/5, s. 25-29
Redakcia: 50 rokov výskumu Marsu. 2015/5, s. 31-33
KRTIČKA, Jiří: Polarizace reliktního záření [o dejinách kozmológie]. 2015/6, s. 30-31
KUŠNIRÁK, Peter: Milan Antal (1935 – 1999). 2015/6, s. 38-39
DRUGA, Ladislav: Konkolyho spoločnosť má 25 rokov. 2016/1, s. 47
PASTOREK, Ladislav: Sté výročie úmrtia Mikuláša Thege-Konkolyho. 2016/2, s. 12-13
HRIC, Ladislav: Zomrela svetoznáma astronómka Mercedes Richards. 2016/2, s. 37
GÁLIS, Rudolf: Gravitačné vlny – po 100 rokoch potvrdené. 2016/3, s. 10-15
BEGENI, Peter – Rapavý, Pavol: 150 rokov od pádu meteoritu Kňahyňa. 2016/3, s. 46-47
HRIC, Ladislav: Spomienka na Mikuláša Thege Konkolyho na medzinárodnej konferencii v Hurbanove. 2016/4, s. 34-35
ŠTEFEČEK, S[vetozár].: Za Ladislavom Košinárom. 2016/5, s. 36
AUGUSTÍN, Peter: Sto rokov od narodenia Ľudmily Pajdušákovej. 2016/5, s. 41
AUGUSTÍN, Peter: Za Jánom Lačným. 2016/6, s. 37
POLIAK, Peter: Jej hviezda zhasla [nekrológ Antónie Oravcovej]. 2017/1, s. 40
HRIC, Ladislav: Csereho astronomické dni v roku 100. výročia jeho narodenia. 2017/2, s. 33
HRIC, Ladislav: Kozmonautika na Floride [stručný prehľad niektorých historických udalostí]. 2017/2, s. 34-37
BARDON, Zdenek: Příběh Orionu po 84 letech objektivy Zeiss. 2017/3, s. 33
RYBANSKÝ, Milan: Slnečné klásky (2) [výskum Slnka v rokoch 2004 – 2014]. 2017/3, s. 38-39
PRIBULLA, Theodor: Život plný hviezd (K 70. narodeninám RNDr. Drahomíra Chochola, DrSc.). 2017/3, s. 40
AMBROŽ, Pavel: K devadesátinám RNDr. Borise Valníčka, DrSc. 2017/3, s. 41
POLIAK, Peter: Kráľovská hvezdáreň v Madride. 2017/4, s. 28-29
RYBANSKÝ, Milan: Slnečné klásky (3). 2017/4, s. 38-39
Príbeh Curiosity (1). 2017/6, s. 21-24
ŠIŠULÁK, Stanislav: Počiatky selenografie. 2017/6, s. 28-32
RYBANSKÝ, Milan: Slnečné klásky (5). 2017/6, s. 34-35
Príbeh Curiosity (2). 2018/1, s. 25-27
Existuje okraj sveta? 2018/2, s. 12-15
HRIC, Ladislav: Pulzary – 50 rokov od objavu. Ako ich využijeme? 2018/2, s. 25-26
SOBOTKA, Michal: Zemřel RNDr. Václav Bumba, DrSc. 2018/2, s. 39
CHOCHOL, Drahomír: Stephen Hawking (1942 – 2018) [nekrológ]. 2018/3, s. 24
HRIC, Ladislav: Astronómia v Thajsku. 2018/3, s. 34-35
SVOREŇ, Ján: RNDr. Eduard Pittich, DrSc. (1940 – 2018) [nekrológ]. 2018/4, s. 24
KÜRTI, Štefan: „Pozoruj hviezdy srdcom,“ vraví klasik medzi vizuálnymi lovcami komét z Krajiny vychádzajúceho Slnka [spomienkový rozhovor so Shigekim Murakamim]. 2018/4, s. 33-36
BUDAJ, Ján: Juraj Zverko 75-ročný. 2018/4, s. 36
BUDAJ, Ján: Príbeh prof. Ivana Hubeného, čerstvého sedemdesiatnika. 2018/4, s. 37
KUČERA, Aleš – SVOREŇ Ján: Astronomický ústav SAV má 75 rokov. 2018/5, s. 38-41
PASTOREK, Ladislav: Jedenásť kupol hurbanovskej hvezdárne. (Venované 175. výročiu narodenia Mikuláša Thegeho Konkolyho) 2018/6, s. 38-39
KOLIVOŠKOVÁ, Renáta: Prvá ľudová hvezdáreň na Slovensku vznikla v Prešove pred 70. rokmi. 2018/6, s. 40
POLIAK, Peter: Niekoľko (astronomických) zastavení v Kodani. 2019/1, s. 23-24
MERC, Jaroslav: Ženy (a dievčatá) v astronómii. 2019/1, s. 24-25
PASTOREK, Ladislav: Jedenásť kupol hurbanovskej hvezdárne (2) (Venované 175. výročiu narodenia Mikuláša Thegeho Konkolyho). 2019/1, s. 30-32
DOROTOVIČ, Ivan (sprac.): Zdroje energie hviezd (1) [dejiny slnečnej astronómie]. 2019/2, s. 34-37
SVOREŇ, Ján: Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (1946 – 2019) [nekrológ]. 2019/2, s. 37
ZIMNIKOVAL, Peter: Letný čas (stručné dejiny). 2019/2, s. 40-42
ŠIŠULÁK, Stanislav: Viete, že astronóm Tycho de Brahe nikdy nežil? 2019/2, s. 43
ŽĎÁRSKÁ, Jana: Luboš Perek – diplomat a světově proslulý astronom. 2019/3, s. 27-29
MARTINÁK, Peter: Astronomický kabinet v Trenčíne – jedinečný úkaz medzi slovenským nebom a zemou. 2019/3, s. 34-35
DOROTOVIČ, Ivan (sprac.): Zdroje energie hviezd (2) [dejiny slnečnej astronómie]. 2019/3, s. 36-39
VIDOVENEC, Marián – LORENC, Marián: Milan Bélik má 90 rokov. 2019/3, s. 40
DRUGA, Ladislav: Šéfredaktor časopisu Kozmos oslávil 75 rokov. 2019/3, s. 41
GINDL, Eugen (red.): 21. júl 1969: posledný deň starého sveta. 2019/4, s. 20-22
GINDL, Eugen (red.): Mali šancu aj Sovieti? 2019/4, s. 22-24
KOZA, Július: Slnečná astrofyzika a Milan Rastislav Štefánik. 2019/4, s. 32-34
MARTINÁK, Peter: Vzácnu medailu Mikuláša Kopernika našli zaprášenú v šuplíku [rozhovor o Alojzovi Cvachovi]. 2019/4, s. 38-39
DOROTOVIČ, Ivan (sprac.): Zdroje energie hviezd (3) [dejiny slnečnej astronómie]. 2019/4, s. 40-43
GINDL, Eugen (red.): Misie Apollo: od dobrodružstva k rutine. 2019/5, s. 23-25
O’DELL, C. Robert: Život s Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom (so zastávkami v strednej Európe). 2019/5, s. 31-33
DOROTOVIČ, Ivan (sprac.): Zdroje energie hviezd (4) [dejiny slnečnej astronómie]. 2019/5, s. 40-43
O’DELL, C. Robert: Život s Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom (2). 2019/6, s. 23-25
(red.) Apollo 14 – Blúdenie na Sahare; Apollo 15 – Vedecký prelom. 2019/6, s. 26-30
ZVERKO, Juraj: SAS pri SAV v toku dejín. 2019/6, s. 60-61
HRIC, Ladislav: Pavol Hazucha 80-ročný. 2019/6, s. 64
O’DELL, C. Robert: Život s Hubblovým vesmírnym ďalekohľadom (3). 2020/1, s. 24-25
HRIC, Ladislav: Malta bez malty [archeoastronomické pamiatky Malty]. 2020/1, s. 27-29
(red.) Apollo 16 – Nové experimenty a tancujúci rover; Apollo 17 – Posledný človek na Mesiaci. 2020/1, s. 34-37
KÜRTI, Štefan: Počúval hudbu komét a postavil vlastnú hvezdáreň – Rozhovor s Vladimírom Bahýlom, nadšencom fyziky a astronómie zo Zvolenskej Slatiny. 2020/1, s. 38-40
SVOREŇ, Ján: Pavel Schalling (23. 10. 1944 – 21. 11. 2019) [nekrológ].  2020/1, s. 40
PASTOREK, Ladislav: Dlhodobé variácie slnečnej aktivity (1) [história ich pozorovania]. 2020/2, s. 40-42
PASTOREK, Ladislav: Dlhodobé variácie slnečnej aktivity (2) [história ich pozorovania a výskytu]. 2020/3, s. 37-39
DRUGA, Ladislav: Spoločnosť zakladateľa hvezdárne v Hurbanove má 30 rokov. 2020/3, s. 59
DOBROVODSKÝ, Tomáš: 300 rokov od narodenia Maximiliána Hella. 2020/3, s. 59
ŽĎÁRSKÁ, Jana: Vesmír očima astrofotografa [rozhovor so Zdeňkom Bardonom]. 2020/4, s. 27-30
BARDON, Zdeněk: Česká astrofotografie měsíce patnáctiletá. 2020/4, s. 44-45
HRIC, Ladislav: Stratila sa hviezda [stručne o dejinách pozorovania nov]. 2020/5, s. 14-15
ŽĎÁRSKÁ, Jana: S Jiřím Grygarem nejen o jeho slovenských stopách [rozhovor]. 2020/5, s. 27-30
CHOCHOL, Drahomír – RUŠIN, Vojtech: Zomrel RNDr. Jozef Tremko, CSc. 2020/5, s. 42
SUCHAN, Pavel: Zemřel Marcel Grün, ale je tu s námi stále. 2020/6, s. 32
CHOCHOL, Drahomír: Nobelova cena 2020 za výskum čiernych dier. 2020/6, s. 33-34
HAMPTON, Christine – GÁLIS, Rudolf: Prvé dámy fyziky (1). 2020/6, s. 35
PALOUŠ, Jan: Odešel Luboš Perek * 26.7.1919 – † 17.9.2020. 2020/6, s. 56
DOROTOVIČ, Ivan: SOHO pozoruje Slnko už neuveriteľných 25 rokov. 2021/1, s. 10
LUGARO, Maria – GÁLIS, Rudolf: Prvé dámy fyziky (2). 2021/1, s. 34
HRIC, Ladislav: Hľadači novodobého (vesmírneho) pokladu [stručné dejiny neutrínovej astronómie] 2021/1, s. 35-37
G[INDL]., E[UGEN]. (sprac.): Zlatý vek rádioastronómie. 2021/2, s. 14-18
[Mapka prístatí sond a roverov na Marse] 2021/2, s. 24
LUGARO, Maria – GÁLIS, Rudolf: Prvé dámy fyziky (3). 2021/2, s. 36
BAHÝL, Vladimír: Za Pavlom Kaliským. 2021/2, s. 39
KÜRTI, Štefan: Konštruktér ďalekohľadov a lovec komét z Krymu. 2021/3, s. 29 – 31. [Gennadij Borisov – spomienkový rozhovor]
VALACH, Fridrich – KOČI, Eduard: Magnetická superbúrka z roku 1921. 2021/3, s. 32 – 34.
KARDOŠ, Boris: Dvaja kamaráti. 2021/3, s. 34. [nekrológy Marián Mičúch, František Michálek]
DRUGA, Ladislav: Hvezdáreň v Hurbanove má 150 rokov – V priazni bohyne Niké (1). 2021/3, s. 35 – 37.
LUGARO, Maria – GÁLIS, Rudolf: Prvé dámy fyziky (4). 2021/3, s. 38.
ZIMNIKOVAL, Peter: Pozorovanie meteorov radarom v Ondřejove – príbeh trvajúci štyri desaťročia. 2021/3, s. 40 – 43.
G[indl]., E[ugen]. (sprac.): Kto bude prvý na Mesiaci? 2021/4, s. 10 – 12.
DRUGA, Ladislav: Hvezdáreň v Hurbanove má 150 rokov – V priazni bohyne Niké (2). 2021/4, s. 34 – 37.
ZIMNIKOVALOVÁ, Beata: Hvezdáreň v Banskej Bystrici oslavuje šesťdesiatku. 2021/4, s. 38 – 39.
ŠIŠULÁK, Stanislav: Pred 240 rokmi Herschel objavil ďalekohľadom prvú planétu Urán. 2021/4, s. 40 – 41.
LUGARO, Maria – GÁLIS, Rudolf: Prvé dámy fyziky (5). 2021/4, s. 42.
RAPAVÝ, Pavol: Za docentom Ivo Zajoncom. 2021/4, s. 43. [Ivo Zajonc – nekrológ]
KOLIVOŠKOVÁ, Renáta – ŠŤASTNÝ, Pavel: História meteorológie v Prešove a osobnosti, ktoré sa jej venovali. 2021/4, s. 46 – 48.
DRUGA, Ladislav: Hvezdáreň v Hurbanove má 150 rokov – V priazni bohyne Niké (3). 2021/5, s. 37 – 39.
LUGARO, Maria – GÁLIS, Rudolf: Prvé dámy fyziky (6). 2021/5, s. 40.
DRUGA, Ladislav: Hvezdáreň v Hurbanove má 150 rokov – V priazni bohyne Niké (4). 2021/6, s. 41 – 46.
(viacerí autori): Pozdravné e-maily k 150. výročiu založenia hvezdárne v Hurbanove. 2021/6, s. 46 – 48.
AMBROŽ, Pavel: Zemřel RNDr. Boris Valníček, DrSc. 2021/6, s. 54 – 55.
CHOCHOL, Drahomír: Steven Weinberg (1933 – 2021). 2021/6, s. 55. [nekrológ]
A[Č], M[ichal]: Zbohom, Eugen! Eugen Gindl * 2. februára 1944 – † 14. novembra 2021. 2021/6, s. 63. [nekrológ]