2020-04-17

Syntézy dejín svetovej astronómie v angličtine

Materiál k dejinám astronómie je jednoznačne najrozmanitejší a najobsažnejší v anglicky písaných publikáciách. Tento zoznam pokrýva len nejaké percento zo všetkých syntéz, ktoré vyšli k dejinám astronómie v angličtine. Napriek tomu sú v ňom zoradené najrelevantnejšie knihy k tejto oblasti. Mojou snahou nie je skompletizovať ho (z viacerých dôvodov to nie je možné), ale ukázať, čo je cenné si prečítať, aby si čitateľ vytvoril obraz o minulosti.

Z nasledujúcich knižiek dávam dôraz na doteraz najpodrobnejšie syntetické zhrnutie dejín astronómie v sérii nazvanej Všeobecné dejiny astronómie (The General History of Astronomy) vychádzajúcej od roku 1984 do roku 1995, resp. 1996 a definitívne predčasne ukončenej. Štúdie z nevydaných zväzkov vyšli postupne v periodiku Journal for the History of Astronomy. Stovky prác sa venujú dejinám astronómie len sčasti, tie tu však neuvádzam, pretože zoznam sa má týkať syntéz dejín astronómie a má obsahovať publikácie, ktoré sa téme venujú v celom svojom rozsahu. Nižšie je zoznam jednozväzkových syntéz zoradených chronologicky a následne abecedne od roku 1952. Staršie syntézy neuvádzam, pretože sa domnievam, že modernejšie práce ich plne nahradili a rozšírili o nové poznatky.

The General History of Astronomy series
:
(Hlavný editor: Michael Hoskin)
Volume 1A

Antiquity to the Renaissance: Astronomy in Antiquity. (zrušené; ako náhrada poslúži kniha:
WALKER, Christopher: Astronomy Before the Telescope. London : British Museum Press. 1996, 352 s.)
Volume 1B
Antiquity to the Renaissance: Astronomy in the Middle Ages and the Renaissance. (zrušené; ako náhrada poslúži kniha:
WALKER, Christopher: Astronomy Before the Telescope. London : British Museum Press. 1996, 352 s.)
Volume 2A
TATON, René - WILSON, Curtis (eds.): Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics. From Tycho Brahe to Newton. Cambridge : Cambridge University Press. 1989, 274 s.
Volume 2B
TATON, René - WILSON, Curtis (eds.): Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics. The Eighteenth and Nineteenth Centuries. Cambridge : Cambridge University Press. 1995, 281 s.
Volume 3
HOSKIN, Michael (ed.): Stellar Astronomy, Instrumentation and Institutions from the Renaissance to the Mid-Nineteenth Century (Zrušené; niektoré kapitoly už vyšli v časopise Journal for the History of Astronomy.)
Volume 4A
GINGERICH, Owen (ed.): Astrophysics and twentieth-century astronomy to 1950. Cambridge : Cambridge University Press. 1984, 198 s.
Volume 4B
GINGERICH, Owen (ed.): Astrophysics and twentieth-century astronomy to 1950. (zrušené)

FORBES, George: History of Astronomy. 1907. 68 s. (voľne dostupné na: http://www.gutenberg.org/etext/8172)
ABETTI, Giorgio: The History of Astronomy. New York : H. Schuman. 1952. 338 s.
PANNEKOEK, Anthony: A History of Astronomy. New York : Interscience Publishers. 1961. 521 s.
TOULMIN, Stephen - GOODFIELD, June: The Fabric of the Heavens: The Development of Astronomy and Dynamics. London : Hutchinson. 1961. 272 s.
TAUBER, Gerald E: Man’s View of the Universe: A Pictorial History. New York : Crown Publishers. 1979. 352 s.
FERRIS, Timothy: Coming of Age in the Milky Way. New York : Anchor Books. 1989. 495 s. (viacero vydaní: 1988, 2003)
MOTZ, Lloyd - WEAVER, Jefferson Hane: The Story of Astronomy. Cambridge (USA) : Perseus. 1995. 387 s.
NORTH, John: The Norton History of Astronomy and Cosmology. New York : W. W. Norton and Company. 1995. 697 s. (2. vyd. v roku 2008, pozri: Cosmos - An Illustrated History of Astronomy and Cosmology)
HOSKIN, Michael: The Cambridge Illustrated History of Astronomy. Cambridge : Cambridge University Press. 1997. 392 s.
LANKFORD, John: History of Astronomy: An Encyclopedia. New York - London : Garland. 1997. 594 s.
WILSON, Robert: Astronomy through the Ages. London : Taylor&Francis. 1997. 210 s.
HOSKIN, Michael: The Cambridge Concise History of Astronomy. Cambridge : Cambridge University Press. 1999. 362 s. (Identická verzia s Cambridge Illustrated History of Astronomy, neobsahuje však toľko ilustrácií, zameraná je na technickejší výklad niektorých tém.)
HOSKIN, Michael: The History of Astronomy: A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press. 2003. 136 s.
NORTH, John: Cosmos - An Illustrated History of Astronomy and Cosmology. Chicago - London: The University of Chicago Press. 2008. 876 s.
LEVERINGTON, David: Encyclopedia of the History of Astronomy and Astrophysics. Cambridge : Cambridge University Press, 2013, 530 s.