2014-07-22

Literatúra k starovekej egyptskej astronómii a kozmológii

Jedným zo zámerov tohto blogu je uverejňovanie zoznamu literatúry nielen všeobecne k dejinám astronómie, ale aj k jej čiastkovým témam. Okrem astronómie budú pribúdať aj záznamy o kozmologickej literatúre. V tomto príspevku je stručný prehľad základnej literatúry k starovekej egyptskej astronómii a kozmológii. Keďže Egypťania patria k jednej z prvých civilizácií, je len výstižné, že sa tu objavujú ako prví.
Pri výbere literatúry som sa snažil zohľadniť najnovšie a najrelevantnejšie tituly o tejto téme podľa odporúčaní renomovaných historikov astronómie a vedy. V týchto zoznamoch ani nepôjde o vyčerpávajúci a podrobný prehľad literatúry z jednoduchého dôvodu: Ak budú na blogu desiatky širšie alebo užšie vymedzených tém, bude ich postupne ťažké aktualizovať a dopĺňať, až to vyústi do štádia, v ktorom to nebude možné. Zverejnením zoznamu mi ide len o akýsi odrazový mostík k ďalšiemu štúdiu pre záujemcov o danú tému. Tak či onak, podrobnejšie zoznamy sa občas dajú nájsť aj na iných webových stránkach, ktoré sa venujú špeciálne jednotlivým témam z dejín astronómie. Ak sa mi podarí takéto špecializované stránky nájsť, objavia sa aj na tomto blogu. Jedna taká je aj naspodku nasledujúceho zoznamu.

AVILÉS, Juan Antonio Belmonte: Pirámides, templos y estrellas. Astronomía y arqueología en el Egipto antiguo. Barcelona : Crítica, 2012, 500 s. ISBN: 978-84-9892-386-5.

CLAGETT, Marshall: Ancient Egyptian Science. zv. 2 – Calendars, Clocks and Astronomy. Philadelphia : American Philosophical Society, 1995, 576 s. ISBN 0-87169-214-7.

DeYOUNG, Gregg: Astronomy in Ancient Egypt. In: Helaine Selin (ed.), Astronomy across Cultures: The History of Non-Western Astronomy. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000, s. 475–508. ISBN 0-7923-6363-9.

KRAGH, Helge S.: Conceptions of Cosmos: From Myths to the Accelerating Universe. Oxford : Oxford University Press, 2007, s. 7–9. ISBN 0–19–920916–2.

LULL, José: La astronomía en el antiguo Egipto. Universitat de Valencia, 2004, 376 s. ISBN 978-84-370-6049-4. / (2. vyd. 2011).

NEUGEBAUER, Otto: History of Ancient Mathematical Astronomy. zv. 2. Berlin – Heidelberg – New York : Springer, 1975, s. 557–568. ISBN 3-540-06995-X.

NEUGEBAUER, Otto: The Exact Sciences of Antiquity. (viac vydaní, z nich napr.: New York : Harper Torchbooks, 1962,) s. 71–96.

NEUGEBAUER, Otto – PARKER, Richard A.: Egyptian Astronomical Texts, zv. 1: The Early Decans. Brown Egyptological Studies 3. Providence (Rhode Island), 1960.

NEUGEBAUER, Otto – PARKER, Richard A.: Egyptian Astronomical Texts, zv. 2: The Ramesside Star Clocks. Brown Egyptological Studies 5. Providence (Rhode Island), 1964.

NEUGEBAUER, Otto – PARKER, Richard A.: Egyptian Astronomical Texts, zv. 3: Decans, Planets, Constellations and Zodiacs. Brown Egyptological Studies 6. Providence (Rhode Island), 1969.

NORTH, John D.: Cosmos – An Illustrated History of Astronomy and Cosmology. Chicago – London : University of Chicago Press, 2008, s. 21–35.

PARKER, Richard A.: Ancient Egyptian Astronomy. In: F. R. Hodson (ed./publ.) The Place of Astronomy in the Ancient World. Philosophical Transactions of the Royal Society. London, A, 1974, zv. 276, č. 1257, s. 51–65.

PARKER, Richard A.: Egyptian Astronomy, Astrology, and Calendrical Reckoning. In: Charles Coulston Gillispie (ed.) Dictionary of Scientific Biography zv. 15. New York : Charles Scribner’s Sons, 1970–1981, s. 706–727. ISBN 0-684-16970-3.

PLUMLEY, J. Martin: The Cosmology of Ancient Egypt. In: Carmen Blacker and Michael Loewe (ed.) Ancient Cosmologies. London: George Allen & Unwin, 1975, s. 17–41. ISBN 0-04-100038-2.

WELLS, Ronald A.: Astronomy in Egypt. In: Christopher Walker (ed.) Astronomy Before the Telescope. London : British Museum Press, 1996, s. 28–41. ISBN 0-7141-1746-3.

WRIGHT, Mary Rosemary: Cosmology in Antiquity. New York : Routledge, 1995, 201 s. ISBN 0-415-08372-9.

Podrobnejšiu bibliografiu egyptskej astronómie zverejňuje na svojich webových stránkach Ove von Spaeth: