2013-07-18

Literatúra k starogréckej astronómii a kozmológii

V nasledujúcom zozname sú uvedené základné publikácie ku starovekej gréckej astronómii a kozmológii. Z dejín gréckej vedy vyšlo do dnešných dní množstvo kníh. Niektorí historici už dokonca kritizujú grékofíliu historickovedeckej obce. V zozname sú pochopiteľne len niektoré vybraté práce, ktoré by mali do určitej miery pokrývať pokiaľ možno všetky dôležité oblasti starogréckych predstáv o vesmíre. Zoznam je doplnený aj niektorými preloženými prameňmi.

AABOE, Asger.: Episodes from the History of Astronomy. New York, Springer, 2001, s. 66–134, ISBN 9780387951362.

BARTON, Tamsyn: Ancient Astrology. London – New York : Routledge, 1994, 245 s. ISBN 0-415-08066-5.

CROWE, Michael J.: Theories of the World from Antiquity to the Copernican Revolution. New York : Dover publications, 1990, s. 23–84, ISBN 0-486-26173-5.

EVANS, James: History and Practice of Ancient Astronomy. Oxford University Press, 1998, 480 s. ISBN 0-19-509539-1.

EVANS, James: The Material Culture of Greek Astronomy. In: Journal for the History of Astronomy. Rok 1999, roč. 30, č. 3, s. 237–308.

FRASER, Craig G.: The Cosmos: A Historical Perspective. Westport (CT) : Greenwood Press, 2006, s. 13–34, ISBN 0-313-33218-5.

GIBBS, Sharon. Greek and Roman Sundials. New Haven – London : Yale university press, 1976, viii+421 s. ISBN 9780300018028.

HANNAH, Robert: Time in Antiquity. London – New York : Routledge, 2009, 206 s. ISBN 978–0–415–33155–5.

HETHERINGTON, Norriss S.: Planetary Motions : A Historical Perspective. Westport (CT) : Greenwood Press, 2006, s. 11–73, ISBN 0–313–33241–X.

KRAGH, Helge S.: Conceptions of Cosmos: From Myths to the Accelerating Universe. Oxford : Oxford University Press, 2007, s. 18–31, ISBN 0–19–920916–2.

LEHOUX, Daryn. Astronomy, Weather, and Calendars in the Ancient World. Cambridge University Press, 2007, xiv+566 s. ISBN 9780521851817.

LINTON: Christopher M.: From Eudoxus to Einstein. Cambridge University Press, 2004, s. 14–83, ISBN 978-0-521-82750-8.

LLOYD, G. E. R.: Greek Cosmologies. In: Carmen Blacker and Michael Loewe (ed.) Ancient Cosmologies. London: George Allen & Unwin, 1975, s. 198–224. ISBN 0-04-100038-2.

NEUGEBAUER, Otto: History of Ancient Mathematical Astronomy. Berlin – Heidelberg – New York : Springer, 1975, 1 456 s. ISBN 3-540-06995-X.

NEUGEBAUER, Otto: The Exact Sciences in Antiquity. New York : Harper Torchbook, 1962, s. 191–207.

NEUGEBAUER, Otto – VAN HOESEN, H. B.: Greek Horoscopes. Philadelphia : American Philosophical Society, 1987, 231 s. ISBN 0-87169-048-9.

NORTH, John D.: Cosmos – An Illustrated History of Astronomy and Cosmology. Chicago – London : University of Chicago Press, 2008, s. 67–132.

PEDERSEN, Olaf: Early Physics and Astronomy. A Historical Introduction. Cambridge University Press, 1993, 413 s. ISBN 0-521-40340-5.

PEDERSEN, Olaf – JONES Alexander (rev. ed.): A Survey of the Almagest. New York : Springer, 2011, 480 s. ISBN 9780387848266.

ŠPELDA, Daniel: Astronomie v antice. Ostrava : Montanex, 2006, 256 s. ISBN 8072252100.

THURSTON, Hugh: Early astronomy. New York : Springer, 1994, s. 110–177.

WRIGHT, Mary Rosemary: Cosmology in Antiquity. New York : Routledge, 1995, 201 s. ISBN 0-415-08372-9.


Pramene:
BOWEN, Alan C. – TODD, Robert B. (prel.): Cleomedes' Lectures on Astronomy. Berkeley (CA) : University of California Press, 2004. xvi+238 s. ISBN 9780520233256.

EVANS, James – BERGGREN, John Lennart (prel.): Geminos: Introduction to the Phenomena. Princeton (NJ) : Princeton University Press, 2006. xviii+325 s. ISBN 9780691123394.

HEATH, Thomas L. (prel.): Aristarchus of Samos: the Ancient Copernicus. Oxford : Clarendon Press, 1913, vi+425 s. -- O veľkostiach a vzdialenostiach Slnka a Mesiaca. (text, preklad a poznámky): s. 351–414.

JONES, Alexander. Astronomical Papyri from Oxyrhynchus. 2 zv. Philadelphia : American Philosophical Society, 1999, ISBN 9780871692337.

KŘÍŽ, Antonín (prel.): Aristotelés: Fyzika. Praha : Petr Rezek, 1996, 504 s. ISBN 80-86027-03-1.

OKÁL, Miloslav (prel.): Aristoteles: O nebi, O vzniku a zániku. Bratislava : Pravda, 1985. 280 s. (nové vydanie v roku 2012, vydavateľstvo Thetis)

ROBBINS, Frank (prel.): Ptolemy: Tetrabiblos. Cambridge (Mass.) – London : Harvard University Press, 1994, xxvi+466 s. ISBN 9780674994799. (prvýkrát vydané v roku 1940).

TOOMER, Gerald James (prel.): Ptolemy's Almagest. Princeton (NJ) : Princeton University Press, 1998, xvii+693 s. ISBN 0-691-00260-6.