2009-08-18

Dejiny astronómie v časopise Kozmos (1970 – 1989)

Zalistoval som vo svojom digitálnom archíve časopisu Kozmos a vytiahol som k zoznamom literatúry ďalší zoznam. Tentoraz ide o články, ktoré sa týkajú dejín astronómie a boli publikované v Kozmose od jeho vzniku v roku 1970. Pri kompilovaní tohto prehľadu som narážal na problém, ktoré články vybrať. V niektorých sa nachádzal len úvod k téme, kde sa hovorilo o histórii pozorovania daného javu, objektu a pod. Tieto články som vylúčil. Takisto dejiny kozmonautiky som do zoznamu nezaradil. Nedostali sa tam ani gratulácie k okrúhlym výročiam, ale snažil som sa zaradiť všetky nekrológy. Časové obdobie som neohraničoval nejakým medzníkom. Pôvodne som plánoval ako hranicu rok 1957, neobsiahol by som však vývoj astronómie na našom území, ktorý nabral na obrátkach práve v druhej polovici 20. storočia. Časopis sa za 40 rokov existencie však už sám stal súčasťou dejín a slúži ako zrkadlo vývoja nielen amatérskej, ale aj profesionálnej astronómie na našom území.

Na začiatok uvádzam prehľad historicko-astronomických článkov prvých 20 ročníkov časopisu. Neskôr ho rozšírim až po najnovší ročník.

Brezina, Martin: Keď sa hvezdáreň rodila (hvezdáreň v Hurbanove). 1970/1, s. 14-15
Németh, Mikuláš: Sekulárne variácie magnetického poľa v Hurbanove. 1970/2, s. 7-10
Adamuv, Pavel: K oslavám 250. výročia narodenia Maximiliána Hella. 1970/2, s. 26
Bélik, Milan: Z histórie meteorológie v Hurbanove. 1970/3, s. 20-21
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – I. časť. 1971/1, s. 17-18
Pajdušáková, Ľudmila: Vývoj astronómie za posledných 50 rokov – I. časť. 1971/2, s. 1-3
Šamaj, Ferdinand: 50 rokov meteorológie na Slovensku. 1971/2, s. 17-18
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – II. časť. 1971/2, s. 24-26
Pajdušáková, Ľudmila: Vývoj astronómie za posledných 50 rokov – II. časť. 1971/3, s. 1-2
Petráš, Milan: 100 rokov observatórií v Hurbanove. 1971/3, s. 20-22
Chromek, Igor: Desať rokov hvezdárne v Banskej Bystrici. 1971/3, s. 25-26
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – III. časť. 1971/3, s. 26-28
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – III. (IV). časť. 1971/4, s. 25-27
Pittich, Eduard: Človek, po ktorom nám zostalo veľké bohatstvo (Johannes Kepler). 1971/5, s. 1-2
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – IV. (V.) časť. 1971/5, s. 26-28
Storočná hvezdáreň v Hurbanove. 1971/6, s. 1-2
Szeghy, Imrich: Pozorovanie Halleyho kométy na Slovensku v roku 1682. 1971/6, s. 16
Balog, Ľudo: Súhvezdia v gréckych bájach a povestiach – IV. (VI.) časť. 1971/6, s. 27-29a
Chromek, Igor: Edmund Halley. 1972/1, s. 26-27
Hajduk, Anton: Riešenie záhady Tunguzského meteoritu. 1972/2, s. 33-34
Petrovič, Michal: Rok mal aj 455 dní. 1972/2, s. 44-45
Balog, Ľudovít: Planéta Merkúr v gréckom bájosloví. 1972/2, s. 56-57
Široký, Jaroslav: Prof. PhDr. Augustín Seydler (1849 – 1891). 1972/2, s. 59
Forgáč, Peter: História klímy Zeme. 1972/4, s. 106-108
Hajduk Anton: Od Swifta po kozmické sondy. 1972/5, s. 138-139
Šuba, J. – Petrovič, M.: Vývoj názorov na gravitáciu. 1972/5, s. 148-150
Csere, Elemír: Aristarchos zo Samu. 1972/5, s. 156
Porubčan, Vladimír: Dvesté výročie Títius-Bodeovho zákona planetárnych vzdialeností. 1972/6, s. 168-169
Pajdušáková, Ľudmila: Mikuláš Kopernik – I. časť. 1973/1, s. 1-4
Kopčan, Štefan – Mackovič, Ján: Zastavil Slnko, pohol Zem. 1973/1, s. 5-6
Forgáč, Peter: História predpovedania počasia. 1973/1, s. 10-12
Javorka, Emil: Tvorili aj naši predkovia povesti o súhvezdiach? 1973/1, s. 25-26
Horský, Zdeněk: O Koperníkově heliocentrismu. 1973/2, s. 33-35
Pajdušáková, Ľudmila: Mikuláš Kopernik – II. časť – Predkopernikovské predstavy o stavbe vesmíru. 1973/2, s. 35-38
Knapczyk, Ján: Dielo Mikuláša Kopernika. 1973/2, s. 39
Súhvezdie Orión (na starých mapách). 1973/2, s. 42-43
Galileiho ďalekohľad (obrázky). 1973/2, s. 48-49
Pajdušáková, Ľudmila: Mikuláš Kopernik – III. časť – Heliocentrický systém Mikuláša Kopernika. 1973/3, s. 65-68
Pajduśáková, Ľudmila: Niektoré historické zatmenia Slnka. 1973/4, s. 97-100
Široký, Jaromír: Astronomie na universitě v Olomouci. 1973/4, s. 116-117
Fialková, Štefánia: Štvrťstoročie hvezdárne v Prešove. 1973/5, s. 153-154
Kulčár, Ladislav: Juliánsky dátum. 1973/6, s. 188
Petrovič: Francúzsky republikánsky kalendár. 1973/6, s. 188
Javorka, Emil: Starí Slovania a astronómia. 1974/1, s. 20-22
Javorka, Emil: Starí Slovania a astronómia. 1974/2, s. 52-53
Chromek, Igor: Popularizátor astronómie Dr. Ján Alojz Wagner (1864 – 1930). 1974/2, s. 54-55
Pajdušáková, Ľudmila: 30 rokov vzniku Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese. 1974/3, s. 65-68
Bélik, Milan: 10 rokov ľudovej hvezdárne v Hurbanove. 1974/3, s. 83-84
Pajdušáková, Ľudmila: Immanuel Kant ako prírodovedec (1724 – 1804). 1974/4, s. 101-103
Dojčák, František: Astronomické a meteorologické zjavy v Levočskej kronike Gašpara Haina. 1974/4, s. 107-109
Túnyi, Igor: Z histórie zemského magnetizmu I. časť. 1974/5, s. 142, 147
Tremko, Jozef: 15 rokov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. 1974/5, s. 150-151
Schmögner, Matej: Spomienka na význačného astronóma (Ejnar Hertzsprung). 1974/5, s. 152
Forgáč, Peter: História výskumov vzdušného obalu Zeme. 1974/6, s. 167-169
Chromek, Igor: 120 rokov prvej meteorologickej stanice v Banskej Bystrici. 1974/6, s. 185
Brezina, Martin: 20 rokov astronómie v Hlohovci. 1974/6, s. 186-187
Forgáč, Peter: Ľudové pranostiky o počasí. 1975/2, s. 38-39
Pajdušáková, Ľudmila: 30 slobodných rokov v astronómii na Slovensku. 1975/3, s. 65
Pajdušáková, Ľudmila: 20 rokov od smrti A. Einsteina (1879 – 1955). 1975/3, s. 88
M., F.: Sedem desaťročí astronómie v Spišskej novej vsi. 1975/3, s. 88-89
Kulčár, Ladislav: Spomienka na V. K. Ceraského. 1975/3, s. 92
Tremko, Jozef: 250 rokov Akadémie vied v ZSSR a sovietska astronómia. 1975/4, s. 97-99
Chromek, Igor: 20 rokov amatérskej astronómie v stredoslovenskom kraji. 1975/4, s. 122-123
Pajdušáková, Ľudmila: Ženy astronómky v minulosti. 1975/5, s. 129
Olmr, Josef: Vznik a vývoj radioastronomických pozorování Slunce v Československu. 1975/5, s. 135-137
Schmögner, Matej: 100. výročie úmrtia F. W. Argelandera. 1975/5, s. 150
Zajonc, Ivo: Päťdesiat rokov od smrti C. Flammariona. 1975/5, s. 151-152
Chromek, Igor: 15 rokov ľudovej hvezdárne v Banskej Bystrici. 1975/5, s. 153-155
Klepešta, Jozef: Pozoruhodná kresba pána Tempela z roku 1860. 1975/6, s. 179
U., P. Antonín Bečvář. 1975/6, s. 185
Druga, Ladislav: Slnečné hodiny. 1976/1, s. 16-17, 20-21
Brimich, L. Z histórie slapov. 1976/1, s. 22-23
Straka, Miloslav: Pád meteoritu u Želechova. 1976/1, s. 29-30
Nečas, Vojtěch: Počátky astronomie. 1976/2, s. 44-45
Forgáč, Peter: Odkedy sa pozoruje počasie. 1976/3, s. 69-71
Dujnič, Marián: 20 rokov planetária Mikuláša Kopernika v Chorzówe. 1976/3, s. 92
Javorka, Emil: Astronómia v slovenských prísloviach a porekadlách. 1976/4, s. 116-118
Schmögner, Matej: K tristému výročiu určenia rýchlosti svetla. 1976/4, s. 118-119
Talkner, Vlastimil: 15 let činnosti hvězdárny v Jindřichově Hradci. 1976/4, s. 121
Krommelová, Barbora: 20 rokov ľudovej astronómie v okrese Bratislava-vidiek. 1976/4, s. 122-123
Kupča, Štefan: Edmund Halley (1656 – 1976). 1976/4, s. 126
Druga, Ladislav: Dr. Mikuláš Konkoly-Thege. 1976/4, s. 127
Pajdušák, Pavel: História registrácie zemetrasení. 1976/6, s. 172-174
Lálová, J. Vzpomínáme na Josefa Klepeštu. 1976/6, s. 190
Hudec, Ivo: K nedožitým sedmdesátinám S. P. Koroljova. 1976/6, s. 191
Kresák, Ľubor (?): Zaujímavosti o kométach. 1977/3, s. 83-92
Fabini, Tatiana: Kométy a povery. 1977/3, s. 90-91
K., M: História Farmingtonského meteoritu. 1977/3, s. 93
Štohl, Ján – Kapišinský, Igor: 20 rokov družicového výskumu mikrometeoroidov, 1978/1, s. 2-4
Chromek, Igor: Spis o kométe. 1978/1, s. 24
Molnár, Ivan: Ľudová astronómia v okrese Galanta. 1978/4, s. 121
Prikryl, Pavol: Stonehenge – astronomické observatórium staré štyri tisícročia. 1978/4, s. 123-125
K., I.: Galaxia „dlhuje“ supernovy. 1978/5, s. 150
Antalová, Anna: Supernovy v Galaxii. 1979/1, s. 3-6
S. S.: Lekcia pre historikov. 1979/1, s. 7
V. Z.: Našiel sa optický zvyšok po supernove z roku 1181. 1979/1, s. 8
Kupča, Štefan: Desaťročie Slovenského ústredia amatérskej astronómie v Hurbanove, 1979/2, s. 33-34
Zajac, Rudolf: Albert Einstein – tvorca nového fyzikálneho obrazu sveta. 1979/3, s. 65-66
Kupča, Štefan: Za Kornelom Bezayom. 1979/5, s. 158
Bélik Milan: RNDr. Ľ. Pajdušáková zomrela. 1979/6, s. 161-162
Kresák, Ľubor: Zomrel prof. E. Buchar. 1979/6, s. 183
Dubnička, Ján: Alexander Alexandrovič Friedman (1888 – 1925). 1980/1, s. 4-5
Abalakin, Viktor Kuzmič: Ako vznikli ročenky. 1980/1, s. 21-23
Svoreň, Ján: 20 rokov SAS pri SAV. 1980/1, s. 24-26
Gömöri, Juraj: Zomrel Jozef Kríž. 1980/1, s. 29
Lorenc, Marián: Dopplerovo „zakopnutie“. 1980/2, s. 42
Konečný, A.: Unikátny exemplár Koperníkovej knihy. 1980/2, s. 52
Noga, Milan: Za profesorom Jánom Fischerom. 1980/2, s. 56
Kresák, Ľubor: Zomrel prof. V. Guth. 1980/5, s. 153
Lorenc, Marián: Svetielko vo vlaku – Zöllnerov príbeh s fotometrom. 1980/6, s. 169
Zajac, Rudolf: Kepler a fyzika, 1981/2, s. 51-53
F., T.: Keplerov horoskop. 1981/2, s. 53
P., P.: Videl Galilei Neptún. 1981/3, s. 73
Kresba Saturna. 1981/3, s. 82
Očenáš, Daniel: 20 rokov hvezdárne v Banskej Bystrici. 1981/3, s. 85
Vavrová, Barbora: Štvrťstoročie hvezdárne v Leviciach. 1981/3, s. 89
Molnár, Ivan: 200 rokov od objavu planéty Urán. 1981/4, s. 98-101
K., A.: Skalné rytiny na planine Nazca. 1981/4, s. 104
Druga, Ladislav: 110 rokov hvezdárne v Hurbanove. 1981/5, s. 138-141 + 144 b-c
História, ktorá sa opakuje (Meteorický dážď Leoníd). 1982/2, s. 40-41
Z histórie zatmení Slnka. 1982/5, s. 158-159
Chromek, Igor: Gabriel Kováč-Martiny (1782-1845). 1982/5, s. 171
Vaculík, V.: Arthur Stanley Eddington (1882-1944). 1982/6, s. 190
Koubský, Pavel: Výskum vzdáleného vesmíru (družicová astronómia). 1982/6, s. 191-199
Slnečné hodiny (fotografie). 1982/6, s. 216a+b
Vavrová, Barbora: Za Jozefom Novotným. 1983/3, s. 106
Svoreň, Ján: Halleyova kométa v histórii. 1983/4, s. 111-113
Sýkora, Július: Dve jubileá našej hvezdárne (observatórium Skalnaté pleso). 1983/5, s. 145-146
Svoreň, Ján: Začiatky observatória na Skalnatom plese. 1983/5, s. 146
W., M.: Rádioastronómia. 1984/2, s. 39-41
Grygar, Jiří: Archivy a dnešek astrofyziky. 1984/3, s. 95-98
Kopal, Ivan: Umenie byť užitočný – tri desaťročia astronómie v Hlohovci. 1984/4, s. 137-138
Chromek, Igor: Tri desaťročia ľudovej astronómie na Slovensku. 1984/5, s. 145-146
Slouka, Hubert: História objavu Saturnových prstencov. 1984/5, s. 159-160
T., J. Š.: Akademik Kapica zomrel (1894 – 1984). 1984/5, s. 162
Giordano Bruno: 1984/6, s. 182
Hra o osud hvezdárne. 1985/1, s. 1-2
Šolc, Martin: Tychonova supernova. 1985/1, s. 30-31
Rušin, Vojtech: Štvrťstoročie činorodej práce – 25 rokov Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. 1985/2, s. 37-38
Kresák, Ľubor: Svedectvá dávnych návratov – História Halleyovej kométy I. 1985/2, s. 48-51
Edmond Halley. 1985/2, s. 50-51
Fabini, Tatiana: Planetárium a jeho predchodcovia. 1985/2, s. 59-61
Obrázky Halleyovej kométy a starých planetárií. 1985/2 72a+b
Kresák, Ľubor: Predpoveď sa splnila – História Halleyovej kométy II. 1985/3, s. 94-97
Fabini, Tatiana: Elemír Kéčkei (nekrológ). 1985/2, s. 99
Kresák, Ľubor: V storočí fotografie – História Halleyovej kométy III. 1985/4, s. 122-125
Bahýľ, Vladimír: Odkaz renesančnej kozmológie dnešku. 1985/5, s. 145-146
Kresák, Ľubor: Prvé udalosti terajšieho návratu – História Halleyovej kométy IV. 1985/5, s. 148-149
Kopecký, M.: Deset let sluneční fyziky v KAPG. 1985/6, s. 194-195
Gindl, Eugen: Džai Singhove kamenné observatóriá. 1986/2, s. 51-52
Feranec, Ján: Nová éra objavovania Zeme. 1986/5, s. 146-150
Za Adamom Abrahámom. 1986/5, s. 179
Kiss, Ján: Za Štefanom Pintérom. 1986/6, s. 212
Od 1987/1 bol uverejňovaný Historický kalendár
Za Štefanom Kochanom. 1987/1, s. 35
Rušin, Vojtech: Slnko na Štíte – Koronálna stanica AÚ SAV jubiluje. 1987/2, s. 37-38
Csere, Elemír: Fotografia v astronómii. 1987/3, s. 93-97
Báječný vynález fotografie. 1987/3, s. 94-96
Urban, Zdeněk: Najstaršie novy. 1987/5, s. 151-155
Gindl, Eugen: Tretia kupola pre šťastný ďalekohľad (dejiny staroďalského 60-cm reflektora). 1987/5, s. 172-175
Pöss, Ondrej: Dejiny slovenskej astronómie. 1987/5, s. 173-176
Bojarčuk A. A. – Antipova L. I.: Sovietska astronómia v uplynulom desaťročí. 1987/6, s. 181-186
Pokorný, Zdeněk: Medzníky vo výskume Venuše. 1987/6, s. 188-189
Csere, Elemír: Objav pulzarov (1967). 1987/6, s. 215
Komárek, Zdeněk: Andrej Borisovič Severnyj (1913 – 1987). 1987/6, s. 216
Piffl, Roman: Juliánsky dátum. Juliánsky kalendár. Gregoriánsky kalendár. 1988/1, s. 18-20
Štohl, Ján: Akademik Zeľdovič zomrel. 1988/3, s. 104
Csere, Elemír: Sir Frederick William Herschel – Dynastia Herschelovcov I. 1988/4, s. 137-139
Koubský Pavel: Desať rokov na obežnej dráhe (družica IUE). 1988/5, s. 148-151
Csere, Elemír: Sir John Herschel – Dynastia Herschelovcov II. 1988/5, s. 175-176
Csere, Elemír: Za JUDr. Š. Kupčom. 1988/5, s. 177
A. A. Friedman (1888 – 1925). 1988/5, s. 180
Lenzová, Štefánia: Prešov (výročie hvezdárne). 1988/6, s. 198-199
Csere, Elemír: Hlohovec (výročie hvezdárne). 1988/6, s. 199
Csere, Elemír: Alexander Stewart Herschel – Dynastia Herschelovcov III. 1988/6, s. 215
Kozmos: Tatiana Fabini (6. 8. 1943 – 12. 1. 1989). 1989/2, s. 39
Novák, Vítězslav: O kometě ocasaté (Kométa 1811 I). 1989/2, s. 53
Pöss, Ondrej – Rušin, Vojtech: Per aspera ad astra – Astronóm M. R. Štefánik I. 1989/3, s. 86-87
Lackovičová, Anna: Ako sa pred 220 rokmi medzi svetových astronómov zapísal banskoštiavnický rodák. (M. Hell). 1989/3, s. 106-107
Csere, Elemír: Mesiac – nemý učiteľ ľudstva. 1989/4, s. 111-113
Pohánka, Vladimír: Čo bolo pred Apollom. 1989/4, s. 114-118
Rušin, Vojtech – Pöss, Ondrej: V znamení Slnka – Astronóm M. R. Štefánik II. 1989/4, s. 131-133
Ondra, Leoš: Zabudnuté súhvezdie (Súhvezdie Býk Poniatowského). 1989/4, s. 140-141
Lackovičová, Anna: 150. výročie založenia Pulkovského observatória. 1989/4, s. 142
Csere, Elemír: 360. výročie narodenia Christiana Huygensa (14. 4. 1629 – 8. 6. 1655 [sic!]). 1989/4, s. 143
Rušin, Vojtech – Pöss, Ondrej: Velechrám človečenstva a pokroku – Astronóm M. R. Štefánik III. 1989/5, s. 164-165
Csere, Elemír: Mohamed Taragaj Ulugbeg (22. 3. 1394 – 27. 10. 1449). 1989/5, s. 178
Krchová, Eva: Pamiatke Ing. Františka Dojčáka. 1989/5, s. 179
Maleček, B.: Milan Neubauer zemřel. 1989/5, s. 179
Csere, Elemír: Vasilij Grigorievič Fesenkov (13. 1. 1889 – 12. 3. 1972). 1989/6, s. 214
Csere, Elemír: Jean Bernard Léon Foucault. (18. 9. 1819 – 11. 2. 1868). 1989/6, s. 214
Csere, Elemír: Edwin Powell Hubble (20. 11. 1889 – 28. 9. 1953). 1989/6, s. 215