2008-12-21

Odkazy na relevantné stránky týkajúce sa histórie astronómie

Odkazy na spoločnosti venujúce sa dejinám astronómie
http://www.le.ac.uk/has/c41/ - ofic. stránka Komisie pre dejiny astronómie Medzinárodnej astronomickej únie
http://astrohist.cz/ - ofic. stránka Historickej sekcie Českej astronomickej spoločnosti
http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/fooldal/ - maďarský portál k dejinám astronómie
http://www.shastro.org.uk/ - ofic. stránka britskej Spoločnosti pre dejiny astronómie
http://britastro.org/history/ - ofic. stránka Historickej sekcie Britskej astronomickej spoločnosti
http://www.archeoastronomy.org/ - ofic. stránka Európskej spoločnosti pre astronómiu v kultúre
http://had.aas.org/index.html - ofic. stránka Sekcie historickej astronómie Americkej astronomickej spoločnosti, obsahujúca odkazy na viaceré stránky k dejinám astronómie (http://had.aas.org/links/)
http://www2.astronomicalheritage.net/index.php/about/purpose-of-this-portal - stránka pod patronátom UNESCO venujúca sa ochrane astronomických pamiatok na celom svete

Odkazy na zdroje (pramene, monografie, články)
http://www.astro-cabinet.ru/ - ruská stránka venovaná dejinám astronómie, obsahuje odkazy na digitalizované staré astronomické tlače z rôznych európskych a mimoeurópskych knižníc, stručnú chronológiu astronómie, ročenku so štúdiami venujúcimi sa dejinám astronómie a ruskú literatúru k témam z dejín astronómie
http://adsabs.harvard.edu/journals_service.html - obsahuje okrem viacerých astronomických časopisov aj periodiká History of Science a najmä Journal for the History of Astronomy
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html - biografie matematikov v dejinách, nájdu sa medzi nimi aj astronómovia (obsahuje aktuálne referencie na akademické zdroje ku každému heslu)
http://www.astro.uni-bonn.de/~pbrosche/astoria.html - portál nemeckej astronomickej spoločnosti k dejinám astronómie (čiastočne /ne/aktualizovaný, obsahuje množstvo relevantných odkazov k dejinám astronómie)
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22astronomy%22&tbs=,bkv:f&num=50 - plnotextové knihy z astronómie na stránkach Google kníh (najmä historické)
http://www.ta3.sk/zne/ - Žně objevů od 1995
http://www.astro.cz/~grygar/zne/ - Žně objevů 1992-2001
http://www.lhl.lib.mo.us/events_exhib/exhibit/exhibits/stars/index.htm - mapy a atlasy nebeskej oblohy zo zbierok Linda Hall Library v Kansase, USA
http://www.aip.org/history/cosmology/index.htm - stránka k dejinám vedeckej kozmológie
http://www.europa.com/~telscope/binotele.htm - celkom bohatá stránka s materiálmi k dejinám ďalekohľadov
http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/ - katalóg stredovekých a renesančných vedeckých (aj astronomických) prístrojov, obsahuje bibliografiu článkov o prístrojoch

Stránky periodík
http://www.shpltd.co.uk/jha.html - ofic. stránka periodika Journal for the History of Astronomy
http://www.utexas.edu/utpress/journals/jarch.html - ofic. stránka periodika Archaeoastronomy - The Journal of Astronomy in Culture
http://www.narit.or.th/en/index.php/jahh - ofic.stránka periodika Journal of Astronomical History and Heritage

Slovenské knižnice:
https://www.kis3g.sk/ - databáza knižníc na Slovensku, dajú sa vyhľadávať aj články z časopisu Kozmos
https://www.infogate.sk - databáza ďalších knižníc na Slovensku
https://www.svkk.sk/ - stránka Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach