2008-12-20

Biografické príručky, slovníky a encyklopédie

Biografie sú jedna z oblastí, v ktorej slovenskí historici vedy a techniky spravili kus práce, čo sa napokon odrazilo vo viacerých nižšie uvedených publikáciách. Zahraničná literatúra (zatiaľ len v angličtine) je zastúpená len najrelevantnejšími a zároveň aj najcitovanejšími prácami.

V slovenčine:
DRUGA, Ladislav: Významné osobnosti v dejinách astronómie na Slovensku. Hurbanovo : Slovenské ústredie amatérskej astronómie. 1990. 126 s.
Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku. Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov. 1995 128 s.
Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku 2. Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov. 1999. 213 s.
TIBENSKÝ, Ján: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1. Bratislava : Obzor. 1986. 428 s.
TIBENSKÝ, Ján: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2. Bratislava : Obzor. 1988. 1008 s.
TIBENSKÝ, Ján - PÖSS, Ondrej: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 3. Bratislava : Academic Electronic Press. 1999. 418 s. ISBN 9788088880349.
Stručné heslá o zahraničných astronómoch a slovenských astronómoch (aj amatéroch) obsahuje tiež práca:
DRUGA, Ladislav: Dejiny astronómie a Slovensko. 1. vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň. 2006. 444 s. ISBN 80-85221-53-5.

V angličtine:
HOCKEY, Thomas et al.: Biographical Encyclopedia of Astronomers. Springer. 2007. 1341 s. / 2. vyd. Springer. 2014. 2434 s. + index. ISBN 978-1-4419-9916-0.
GILLISPIE, Charles C.: Dictionary of Scientific Biography. New York : Charles Scribner's Sons, 1970-1981. 18 vols. ISBN 0684101149. (Heslá z nového a doplneného vydania sú prístupné na stránke: http://www.encyclopedia.com/)