2011-10-07

Dejiny astronómie v časopise Kozmos (1990 – 2009)

V nasledujúcom zozname, ktorý je pokračovaním dejín astronómie v časopise Kozmos, sú zoradené všetky historicko-astronomické články publikované v tomto periodiku od 21. po 40. ročník (čiže v rokoch 1990 – 2009).

Csere, Elemír: ...a dostala meno Pluto (60 rokov od objavu deviatej planéty). 1990/1, s. 11-12
Percival Lowell by sa čudoval. 1990/1, s. 13-14
Ako sa Pluto scvrkol. 1990/1, s. 14-15
Lackovičová, Anna: Otec bratislavského nultého poludníka. (Samuel Mikovíni). 1990/1, s. 35
Štvrťstoročie s korónou (rozhovor). 1990/2, s. 40-43
Lackovičová, Anna: Pred dvadsiatimi rokmi vyšiel prvý Kozmos. 1990/2, s. 56
Csere, Elemír: Pieseň o oblohe. (Johannes Hevelius). 1990/2, s. 70-71
Podhorský, Dušan: Osobnosť M. R. Štefánika z pohľadu meteorológa. 1990/3, s. 94-95
150-ročné Harvardovo observatórium. 1990/3, s. 106-107
Lackovičová, Anna: Nebo a Zem. (O knihe Jána Alojza Wagnera). 1990/3, s. 108
Pecker, Jean-Claude: Vesmír sa mení. 1990/3, s. 115-119
Csere, Elemír: Nesmrteľné dielo Ch. Messiera. 1990/4, s. 144
Csere, Elemír: Z dejín spektrálnej analýzy 1. (130 rokov od objavenia spektrálnej analýzy). 1990/5, s. 176-177
Kresák, Ľubor: Životné dielo Edgara Everharta. 1990/5, s. 178
Csere, Elemír: Kým nevynašli ďalekohľad. 1991/1, s. 22-24
Csere, Elemír: Telesá nového storočia. 1991/1, s. 25
Csere, Elemír: Z dejín spektrálnej analýzy 2. (130 rokov od objavenia spektrálnej analýzy). 1991/1, s. 34-35
Csere, Elemír: 210 rokov poznávame Urán. 1991/2, s. 70-71
Lackovičová, Anna: Mnohostranný génius 1. (90. výročie narodenia Antonína Bečvářa), 1991/3, s. 104-106
Lackovičová, Anna: Mnohostranný génius 2. (90. výročie narodenia Antonína Bečvářa), 1991/4, s. 140-142
Csere, Elemír: Dvojvýročie. (Snellius – 400, zákon svetelného lomu – 370). 1991/4, s. 144
Lackovičová, Anna: Mnohostranný génius 3. (90. výročie narodenia Antonína Bečvářa), 1991/4, s. 176-178
Harmanec, Petr: Vesmír je (aj) náš český a slovenský svět. 1991/6, s. 183-185
Komárek, Zdeněk: Zemplínske desaťročie. (10 rokov existencie hvezdárne v Michalovciach). 1991/6, s. 203
Žiara polnočná, alebo severnô svetlo. 1991/6, s. 207
Ondra, Leoš: Výlet do Španielska (O Almageste a súhvezdiach v ňom). 1992/2, s. 30-32
Ondra, Leoš: Kométy pre Ľudovíta XV. 1992/3, s. 36-37
Havriľák, Michal: Ján Očenáš, priekopník amatérskej astronómie na Slovensku. 1992/3, s. 52
Rybanský Milan: Umrel M. N. Gnevyšev. 1992/3, s. 52
Ondra, Leoš: Legenda o Bayerovi (Dvojhviezda Mizar a Alcor). 1992/6, s. 30-32
Zosnul Dr. Elemír Csere. 1992/6, s. 36
Ondra, Leoš: Capella. 1993/1, s. 20-22
Zajonc, Ivo: Elemír Csere mi bol priateľom. 1993/1, s. 35
Brzostkiewicz, Stanislaw R.: Posledné roky Kopernikovho života 1. 1993/2, s. 20-21
Porubčan, Vladimír: Ján Štohl (1932 – 1993). 1993/3, s. 2-3
Brzostkiewicz, Stanislaw R.: Posledné roky Kopernikovho života 2. 1993/3, s. 21-22
Ondra, Leoš: Příběh nejmladšího pulsaru (Od zrození po objev) 1. 1993/4, s. 18-19
Piffl, Roman et al.: Tatranská Astronómia: 50 rokov. 1993/4, s. 24-25
Ondra, Leoš: Příběh nejmladšího pulsaru (Od zrození po objev) 2. 1993/5, s. 17-19
Ondra, Leoš: Hvězdy na hromádce (Objekty Messierovho katalógu). 1993/5, s. 22-25
Chochol, Drahomír: Zdeněk Kopal (1914 – 1993). 1993/6, s. 35
Svoreň, Ján: Zomrel Ľubor Kresák (1927 – 1994). 1994/2, s. 3
Kyselý, Jan: Je McNaught-Russell 1993v totožná s kometou z roku 574?. 1995/1, s. 16-17
red.: Bradáč z Passa Quatro (O M. R. Štefánikovi). 1995/1, s. 18-19
Pintér, Teodor: Kozmos – 25. 1995/2, s. 2
Najprv som objavil Konkolyho (Rozhovor s Ladislavom Valachom). 1995/2, s. 29
Kyselý, Jan: Peter Apian (16. 4. 1495 – 21. 4. 1552). 1995/3, s. 36
Grygar, Jiří: Nezadržitelný vzestup radioastronomie. 1995/4, s. 3-7
Rapavý, Pavol: 20 rokov hvezdárne v Rimavskej Sobote. 1995/5, s. 26-27
Chochol, Drahomír: Subrahmanyam Chandrasekhar (1910 – 1995). 1995/5, s. 36
Piffl, Roman: Meteorit Rumanová (nálezy meteoritov na Slovensku v minulosti). 1995/6, s. 3
Grün, Marcel: Šest let Galilea (O chronológii výskumu sondy). 1995/6, s. 14-15
Hric, Ladislav: Hvezdáreň vo Valašskom Meziríčí oslávila 40 rokov svojej činnosti. 1995/6, s. 36
Havriľák, M.: Zomrel Koloman Berenyi. 1995/6, s. 36.
Dušek, Jiří: Nejdůležitejší okamžiky ve výzkumu Saturnu. 1996/1, s. 23
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 1/1. 1996/1, s. 24
Porubčan, Vladimír – Rojkovič, Igor: Meteorit, ktorý nám ostane (nálezy meteoritov na Slovensku v minulosti). 1996/2, s. 10-12
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 1/2. 1996/2, s. 21-22
P., R.: Najväčšie známe priblíženia planétok k Zemi. 1996/2, s. 28
P., R.: Najväčšie známe priblíženia komét k Zemi. 1996/2, s. 28
Poliak, Peter: Astronomické zaujímavosti Prahy. 1996/2, s. 35
Poliak, Peter: Opustili nás (nekrológy: Eugen Titka, Karol Králiček, Dezider Gráčik). 1996/2, s. 36
Lišháková, D.: Odišla vzácna žena (Alžbeta Reiskupová – nekrológ). 1996/2, s. 36
Gindl, Eugen: Na počiatku bol Konkoly-Thege. 1996/3, s. 3
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 2. 1996/3, s. 21-22
Gindl, Eugen: Jedenásť rokov Dr. Šternberka. 1996/4, s. 2-3
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 3/1. 1996/4, s. 21-22
Bochníček, Záviš: Antonín Mrkos (28. 1. 1918 – 29. 5. 1996). 1996/4, s. 35
Píš, Erich: Zaujímavé slovenské výročie (O objave Neptúna). 1996/4, s. 36
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 3/2. 1996/5, s. 20-21
Bochníček, Záviš: Jak byl objevený Neptun. 1996/5, s. 24-25
Pastorek, Ladislav: 125 rokov pozorovania Slnka na hvezdárni v Hurbanove. 1996/5, s. 35
Dorotovič, Ivan: Meteorická a stelárna astronómia v Hurbanove od roku 1871. 1996/5, s. 36
Gindl, Eugen: Druhé vzkriesenie astronómie v Hurbanove. 1996/6, s. 3
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 4/1. 1996/6, s. 25-26
Kyselý, Jan: Po stopách velkých vlasatic 6. 1997/1, s. 21-23
Křivský, Ladislav: Pozorování polárních září Konkoly-Thegeho na observatoři Ógyalla (Hurbanovo). 1997/1, s. 35
Gindl, Eugen: Zomrel objaviteľ Pluta (Clyde William Tombaugh). 1997/2, s. 35
Hajduková, Mária: Za Imrichom Szeghym. 1997/2, s. 36
Rybanský, Milan: Slnečné škvrny menia svet. 1997/3, s. 14-16
Svoreň, Ján: Eugene Shoemaker (1926 – 1997). 1997/5, s. 36
Svoreň, Ján: Jürgen H. Rahe (1936 – 1997). 1997/5, s. 36
Tichá, Jana: Výročí hvězdáren v Jižních Čechách (České Budějovice, Kleť). 1998/1, s. 36
Hric, Ladislav: Oslavy 100. výročia založenia hvezdárne v Ondřejove. 1998/3, s. 36
Rybanský, Milan: Slnko – Od spektrografu k neutrínovému detektoru. 1998/4, s. 15-16
Letfus, Vojtech: Polárna žiara na Slovensku. 1998/5, s. 33-34
Hric, Ladislav: Odkryté tajomstvá indických observatórií. 1999/2, s. 24-25
Galád, Adrián: Po 200 rokoch vyše 10 000 exotov (Planétky). 1999/2, s. 36
Bartha, Lajos: Slnečné zatmenia – moderné mylné domnienky (Omyly v dejinách). 1999/3, s. 17
Šilhán, Jindřich: Úplná a prstencová zatmění Slunce u nás od doby Samovy říše. 1999/4, s. 20-24
Svoreň, Ján: Milan Antal (1935 – 1999). 1999/6, s. 24
Rapavá, Simona: 390 rokov od objavu Jupiterových mesiacov. 1999/6, s. 37
Druga, Ladislav: Tridsať rokov SÚH v Hurbanove. 2000/1, s. 23-24
Zboril, Milan: Armagh Observatory. 2000/3, s. 22-23
Rapavý, Pavol et al.: SAS má štyridsať rokov. 2000/3, s. 34
Gindl, Eugen et al.: Štefánik v Hurbanove. 2000/4, s. 13-14
Priganczová, Alina – Váczyová, Magdaléna – Vörös, Zoltán: Úctyhodné jubileum – 100 rokov pozorovaní na Geomagnetickom observatóriu v Hurbanove 1. 2000/5, s. 34-35
Poliak, Peter: Mohol J. A. Komenský svojho času pomôcť astronómom? 2000/5, s. 37
Rapavý Pavol: Rimavská Sobota – štvrťstoročné jubileum. 2000/6, s. 21
Priganczová, Alina – Váczyová, Magdaléna – Vörös, Zoltán: Úctyhodné jubileum – 100 rokov pozorovaní na Geomagnetickom observatóriu v Hurbanove 2. 2000/5, s. 22-24
Rapavý, Pavol: Giuseppe Piazzi. 2000/6, s. 31
Druga, Ladislav: Mikuláš Kopernik. 2000/6, s. 32
Bild der Wissenschaft: Empedoklov big bang. 2001/1, s. 23
Druga, Ladislav: Tycho Brahe. 2001/1, s. 32
Znášik, Miroslav: Za RNDr. Reginou Podstanickou CSc. 2001/1, s. 34
Zboril, Milan: McDonaldovo observatórium. 2001/2, s. 25-27
Šrobárová, Evelyn: Umrel Vratislav Vratko Šrobár. 2001/2, s. 32
Druga, Ladislav: Johannes Kepler. 2001/2, s. 34
Druga, Ladislav: Galileo Galilei. 2001/3, s. 32
Skalský, Vladimír: O vlastnostiach vesmíru 1. 2001/4, s. 14-16
Hric, Ladislav: Antonín Bečvář – astronóm, ktorý miloval mraky. 2001/4, s. 23
Druga, Ladislav: Sir Isaac Newton. 2001/3, s. 27
Skalský, Vladimír: O vlastnostiach vesmíru 2. 2001/5, s. 14-16
Druga, Ladislav: Albert Einstein. 2001/5, s. 34
Ivan, Peter: Príbeh jedného ďalekohľadu (O staroďalskom 60 cm ďalekohľade). 2001/6, s. 11-13
Druga, Ladislav: Na počiatku bol Konkoly-Thege 1. 2001/6, s. 24-25
Druga, Ladislav: Na počiatku bol Konkoly-Thege 2. 2002/1, s. 32-33
Znášik, Miroslav: 40 rokov hvezdárne v Žiline. 2001/6, s. 39
Maštenová, Katarína: Hvezdár Doc. RNDr. Záviš Bochníček, CSc. (*20. 4. 1920 – † 23. 2. 2002). 2002/2, s. 1
Skalský, Vladimír: O vlastnostiach vesmíru 3. 2002/2, s. 16-18
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 1. 2002/4, s. 26-28
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 2. 2002/5, s. 25-29
Zboril, Milan: AIP: Astronomický inštitút v Postupimi. 2002/6, s. 25-26
Zunker, Andreas: 25 rokov siete SONNE na pozorovanie slnečných škvŕn. 2002/6, s. 27-28
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 3. 2002/6, s. 31-32
Lörinčík, Juraj: Tajomný hvezdár na hrade Krásna Hôrka. 2003/1, s. 24-26
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 4. 2003/2, s. 23-27
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 5. 2003/3, s. 25-29
Rozlúčka s Vojtěchom Letfusom. 2003/3, s. 40
60 rokov observatória na Skalnatom plese a 50 rokov Astronomického ústavu SAV. 2003/4, s. 9-32:
– Sýkora, Július: Prečo sme, prečo sme tu a kto sme? s. 9-10
– Mačura, Rastislav: Antonín Bečvář (10. 6. 1901 – 10. 1. 1965). s. 11
– Hajduk, Anton: Meteory – od bolidov až po kozmický prach. s. 12
– Pittich, Eduard: Dynamika komét a asteroidov. s. 13-14
– Svoreň, Ján: Objavy a fyzika komét. s. 15-17
– Svoreň, Ján: Astrometria komét a asteroidov. s. 17
– Kučera, Aleš – Rybák, Ján: Výskum Slnka na AsÚ SAV. s. 18-20
– Rybanský, Milan: Výskum slnečnej koróny mimo zatmení. s. 21
– Rušin, Vojtech: Expedície AsÚ SAV za zatmeniami Slnka. s. 22-23
– Chochol, Drahomír: Premenné a interagujúce dvojhviezdy. s. 24-26
– Novocký, Daniel – Komžík, Richard: Výpočtová technika na AsÚ SAV. s. 26-27
– Budaj, Ján: Chemicky pekuliárne hviezdy na hlavnej postupnosti. s. 28-29
– Komžík, Richard: Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. s. 29
– Svoreň, Ján – Porubčan, Vladimír: Výchova vedeckého dorastu na AsÚ SAV. s. 30
– Rybák, Ján – Tremko, Jozef: Medzinárodná spolupráca. s. 31-32
Druga, Ladislav: Hellova Venuša. 2004/1, s. 28-30
Zboril, Milan: Goseck: praveké observatórium staršie ako Stonehenge. 2004/2, s. 20-21
Rapavý, Pavol: 8. jún – prechod Venuše pred slnečným diskom. 2004/3, s. 22-25
Hric, Ladislav – Bartolomejová, Mária: Astronómovia z mesta opereného hada. 2004/3, s. 28-31
Polášek, Cyril: František Kozelský zemřel. 2004/3, s. 40
Druga, Ladislav: Zomrel zakladateľ časopisu Kozmos (Ladislav Valach – nekrológ). 2004/5, s. 40
Bicková, Almut: Páni rondelov. 2004/6, s. 29-31
Karlovský, V. – Pavúk, J.: Rondely na Morave a Slovensku: Kalendáre neolitických roľníkov. 2005/1, s. 18-21
Urban, Jan: Zemřel zakladatel vlašimské hvězdárny Jan Zajíc. 2005/1, s. 40
Kušnirák, Peter: Asteroidy a Slovensko 6. 2005/2, s. 24-25
Hric, Ladislav: Astronómia v Tartu a estónska astronómia. 2005/2, s. 26-27
Svoreň, Ján: Profesor RNDr. Anton Hajduk, DrSc. (3. 5. 1933 – 9. 4. 2005). 2005/3, s. 2
Rajchl, Rostislav: Astronomické prvky v orientaci rondelů 1 – Rondely versus vycházející Slunce. 2005/3, s. 26-27
Krátke dejiny astronómie gama. 2005/4, s. 15
Poliak, Peter: O manželoch Bajcárovcoch, slovenských astronómoch žijúcich v Kanade. 2005/4, s. 22-23
Rajchl, Rostislav: Astronomické prvky v orientaci rondelů 2 – Stonehenge versus rondely. 2005/4, s. 24-28
Hric, Ladislav: Polstoročie astronómie na Bezovci. 2005/4, s. 40
Kapišinský, Igor: Bol Newton astrológom? 2005/6, s. 2
Pytagorejci. 2006/1, s. 8
Znášik, Miroslav: Mohol vidieť Mário Krajč disk z Nebry? (popis disku z Nebry). 2006/1, s. 40
Dorotovič, Ivan: Portugalské astronomické zápisky. 2006/2, s. 29-33
Očenáš, Daniel: Pavol Vozár (13. 12. 1923 – 25. 9. 2006). 2006/6, s. 25
Méhés, Ottó: Víkend v Herstmonceaux (dejiny observatória). 2006/6, s. 39
Stručné dejiny antihmoty. 2007/1, s. 8-11
Kaniansky, Stanislav: Melánia Príhodová (6. 6. 1959 – 31. 12. 2006). 2007/1, s. 33
Sýkora, Július: RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc., astrofyzik (1928 – 2006). 2007/2, s. 40
Svoreň, Ján: RNDr. Anna Antalová, DrSc., rodená Višňovcová (10. 1. 1936 – 15. 3. 2007). 2007/3, s. 34
Poliak, Peter: Pomorské slávnosti na ostrove Vardö. 2007/6, s. 24-25
Hollan, Jan – Dušek, Jiří: Doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., zemřel. 2008/1, s. 9
Rybanský, Milan: Ohrev koróny – nekonečný príbeh slnečnej fyziky. 2008/1, s. 19-21
Druga, Ladislav: Múzeum dr. Mikuláša Konkolyho Thege. 2008/2, s. 16-17
Grygar, Jiří: Nezapomenutelný Miroslav Plavec (1925 – 2008). 2008/2, s. 33-34
Štefeček, Svetozár: Hvezdáreň Sobotište má 35 rokov. 2008/1, s. 39
Rybanský, Milan: Spomienka na RNDr. Ladislava Křivského, CSc. (1925 – 2007). 2008/2, s. 40
Mešter, Vladimír: Odišiel vzácny človek Viliam Hanus. 2008/6, s. 40
Balázs, Lajos: Zrodila sa kvantová teória v Hurbanove? 2009/1, s. 13-16
Astronómia v Kórejskej republike (rozhovor). 2009/3, s. 10-13
Šišulák, Stanislav: Astronómia v tieni polmesiaca (arabská astronómia v stredoveku). 2009/4, s. 18-20
Jančušková, D.: 100. výročie narodenia Imricha Szeghyho. 2009/4, s. 40
Bahyl, Vladimír: Môj astroláb (o konštrukcii astrolábu). 2009/5, s. 34-35
Lorenc, Marián: Bohuslav Lukáč zomrel. 2009/5, s. 39
Druga, Ladislav: Mikuláš Vanya (4. 7. 1946 – 18. 9. 2009). 2009/6, s. 39