2015-10-11

Periodiká zaoberajúce sa dejinami astronómie

Na Slovensku doteraz nevychádza žiadny časopis venujúci sa špeciálne dejinám astronómie. Rôzne štúdie z času na čas odznejú na seminároch a prednáškach, neskôr sa objavia aj v zborníkoch, sú však stále roztrúsené a často je ťažké niečo nájsť, ak nepoznáme presný bibliografický záznam. Internetové knižničné databázy sú stále skúpe na obsahy zborníkov a časopisov. Situácia sa pomaly zlepšuje, no bude trvať niekoľko rokov, kým sa spracujú všetky periodiká na takú úroveň, aby sa v nich dalo pohodlne vyhľadávať. Skúsim podať prehľad aspoň o niektorých zborníkoch a časopisoch, v ktorých sa dajú pravidelne nájsť príspevky o histórii astronómie.

Slovenské periodiká:
Názov: Kozmos
Miesto vydania / Vydavateľ: Hurbanovo / Slovenská ústredná hvezdáreň
Vychádza od: 1970
Periodicita: 6x do roka
Charakterizácia: Populárno-vedecký astronomický časopis
Poznámky: Relatívne široko dostupný, je však zameraný na astronómiu všeobecne a na najnovšie objavy.
Web: http://www.suh.sk/index.php?option=com_flippingbook&view=category&id=3&Itemid=98 (najnovšie ročníky dostupné v plnom znení)

Názov: Zborník dejín fyziky
Miesto vydania / Vydavateľ: Bratislava / Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Vychádza od: 1984
Periodicita: 1x do roka
Charakterizácia: Zborník z medzinárodného seminára dejín fyziky.
Poznámky: Obsahuje príspevky týkajúce sa aj dejín astronómie.
Web: http://literaturak2t.blogspot.com/ - stránka s obsahmi zborníka od roku 1999

Zahraničné periodiká:
Názov: Journal for the History of Astronomy
Miesto vydania / Vydavateľ: London – Thousand Oaks / Sage Publications
Vychádza od: 1970
Periodicita: 4x do roka
Web: http://jha.sagepub.com/ / http://www.shpltd.co.uk/jha.html (webstránka do 2013)
http://adsabs.harvard.edu/journals_service.html - možnosť študovania príspevkov od prvého čísla

Názov: Archaeoastronomy - The Journal of Astronomy in Culture
Miesto vydania / Vydavateľ: Austin / University of Texas Press
Vychádza od: 1977
Periodicita: 1x do roka (nepravidelne)
Web: http://www.utexas.edu/utpress/journals/jarch.html

Názov: Journal of Astronomical History and Heritage
Miesto vydania / Vydavateľ: Chiang Mai / National Astronomical Research Institute of Thailand
Vychádza od: 1998
Periodicita: 3x do roka
Web: http://www.narit.or.th/en/index.php/jahh (všetky čísla sú v plnom znení dostupné online v archíve časopisu)

Názov: Culture and Cosmos
Miesto vydania / Vydavateľ: Lampeter / University of Wales
Vychádza od: 1997
Periodicita: 2x do roka
Web: http://www.cultureandcosmos.org/index.php


Ďalšie periodiká sa dajú nájsť na: http://www.historyofastronomy.org/ v záložke Resources, časť Journals.